Codi Ètic de l’A.E. Ramassà

Els valors del nostre club són:

Pau

Llibertat

Seguretat

Constància

Companyerisme

Alegria

Consciència

Compromís

Solidaritat

Respecte

Humilitat

Treball en Equip

Tots els membres del club i de l’equip són importants. Tots som iguals, tots tenim una tasca a realitzar i el compromís de fer-la de la millor manera possible.

 

El nostre objectiu és deixar de mirar cap a nosaltres i aprendre a mirar cap als altres per sentir-nos nosaltres. En el nostre equip el conjunt és més important que l’individu, aquesta és la nostra columna vertebral. Aportar tot el que tenim a les nostres mans per ajudar als altres.

 

La nostra associació es basa en el respecte. El nostre codi ètic és el següent:

Respecte al club i als seus valors

L’A.E. Ramassà considera que la seva imatge i reputació són un dels seus principals actius per preservar la confiança dels seus socis, seguidors i patrocinadors.

 

En aquest sentit, els jugadors i membres del club hauran de posar la màxima cura en preservar la imatge i reputació d’aquest en totes i cadascuna de les seves actuacions públiques.

 

El jugador i membres de l’A.E. Ramassà hauran de ser igualment acurats en qualsevol intervenció pública en la qual participin, havent d’informar prèviament als seus responsables, en condició de representants de l’entitat, davant els mitjans de comunicació, en xarxes socials o en qualsevol altre tipus d’acte en el qual existeixin indicis que puguin aconseguir una determinada difusió i repercussió pública.

Respecte al públic

El públic, animi a l’equip que animi, és un dels protagonistes fonamentals d’aquest esport. En el futbol base, el públic està integrat pels familiars, amics, membres del club o gent del barri, entre d’altres. Acionats als que els hi agrada el futbol base i també la gent que estima al club i vol que creixi.

 

Els futbolistes han de respectar al públic i la seva manera de recolzar a un altre club, ns i tot quan aquest expressi el seu descontentament. Al cap i a la fi el públic va a veure un espectacle i per això els futbolistes han de donar-li-ho amb el seu esforç, guanyin o perdin. És per aquest motiu que els jugadors de l’A.E. Ramassà, en saltar al camp i en sortir d’ell, saludarà i aplaudirà a l’afició contrària pel simple fet d’haver acudit a veure el partit.

 

De la mateixa manera que el club exigeix un respecte a l’afició l’equip contrari, els jugadors també han d’actuar de forma exemplar amb els seus propis aficionats.

Respecte als àrbitres

L’àrbitre és el jutge del partit, qui decideix sobre la validesa de les accions del joc. A part d’estar, per si mateix, sotmès a una pressió elevada (la pròpia de qualsevol treball), aquesta por augmentar davant la mirada d’un gran nombre de persones i per tan, interferir, de manera activa o passiva, en les seves decisions. Cal recordar que l’àrbitre és humà i que, igual que nosaltres cometem errors, ell també pot cometre’ls. És per aquest motiu que a l’hora de dirigir-se a ell se’l tractarà amb educació i es respectaran les seves decisions, encara que sapiguem que no han estat les correctes.

Respecte als adversaris

Els contraris són companys dins del camp. Se’ls ha de respectar jugant net, evitant fer-los mal i quan això (accidentalment) no ocorri, se’ls ha de demanar disculpes. Es procurarà, sempre quan es jugui a casa, tractar a l’adversari no com un contrincant sinó com un convidat. S’haurà de procurar ser cortès abans que comenci el partit, deixant-los material i espai perquè puguin desenvolupar la seva labor. En començar i acabar el partit se’ls brindarà una salutació de la mateixa manera que faríem amb un convidat que ve a casa.

Respecte a l'entrenador i a l'equip tècnic

L’entrenador és el líder de l’equip, el que gasta el seu temps per millorar el rendiment de l’equip, confeccionant entrenaments i estratègies per aconseguir-ho. Si no s’està atent a l’entrenament, les indicacions no seran enteses per tots i serà temps perdut. En els partits és ell qui té la potestat de realitzar les alineacions i els canvis, i això ha de ser respectat per tots els integrants del grup.

Respecte al compromís moral i educatiu/professional

El futbol és un esport que abandera uns valors molt denits com són la companyonia, portar una vida sana, higiene, el respecte, etc. Així doncs els jugadors hauran de desenvolupar i fomentar amb la resta del grup aquests valors morals

Desenvolupament del rendiment individual i col·lectiu

Tot futbolista ha d’intentar contribuir a la millora personal i col·lectiva mitjançant el desenvolupament del seu rendiment. Serà necessari acudir als entrenaments i partits i donar el màxim en cadascun. De la mateixa manera, han de ser conscients que pertanyen a un grup i que aquest té una forma de joc a la qual han d’adaptar-se

Respecte al grup

Tot membre del grup ha de rebre el mateix respecte que el que un desitja per si mateix. En aquest sentit, no es toleraran insults, baralles ni discriminacions de cap tipus, ja que dins del camp s’han d’acceptar les decisions individuals i els errors que cometin els companys. Si un grup no es respecta fora del camp no pot haver-hi respecte dins d’ell.

Orgull de pèrtanyer al club

El club vetllarà i defensarà els interessos dels seus jugadors, tractar-los de la millor manera possible per a que es sentin orgullosos de pertànyer a l’A.E. Ramassà, un club solidari i compromès, el club dels valors.

Cistella
No hi ha productes a la cistella!
Continuar comprant
0